Bosnian phrases #1641-1660 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1641
Round caps
Zaobljeni završeci
info
1642
Round edges
Zaobljeni rubovi
info
1643
Round joins
Zaobljene spojnice
info
1644
S&quare
K&vadrat
info
1645
Satin
Saten
info
1646
Saturation
Zasićenost
info
1647
Saturation controls how intense are the colors. Lower the value to make the image more black-and-white and vice versa.
Zasićenost kontroliše koliko su boje intenzivne. Smanjenjem zasićenosti slika postaje više crnobijelja i obrnuto.
info
1648
Save &as...
Sačuvaj &kao...
info
1649
Save Document
Sačuvaj dokument
info
1650
Save Draw Tool Preset
Sačuvaj preset alata za crtanje
info
1651
Save Layer Effect
Sačuvaj efekte sloja
info
1652
Save Menu Commands
Sačuvaj komande menija
info
1653
Save Selected Area
Sačuvaj selektovanu površinu
info
1654
Save as animation...
Snimi kao animaciju...
info
1655
Save changes to %s ?
Sačuvati promjene u %s ?
info
1656
Save colors...
Sačuvaj boje...
info
1657
Save current &image as...
Snimi trenu&tnu sliku kao...
info
1658
Save current mask to file as a grayscale image.
Sačuvaj trenutnu masku u fajl kao sliku sivih tonova.
info
1659
Save document
Sačuvaj dokument
info
1660
Save floating selection...
Sačuvaj floating selekciju...
info
Select background
Vista & Win 7 icons