Turkish phrases #1121-1140 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Pencere denetimleri için içerik yardımını araç ipuçları olarak görüntüleme
info
1122
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Bağlam yardımını (bu mesaj) tüm kontroller için araç ipuçları olarak görüntüleyin.
info
1123
Display files with the given tag.
info
1124
Display hints relevant to application current state.
Uygulama mevcut durumuyla ilgili ipuçlarını görüntüler.
info
1125
Display lines in tree to indicate relations between items.
info
1126
Display mode
info
1127
Display mode:
info
1128
Display program information, version number and copyright.
Program bilgilerini, sürüm numarasını ve telif hakkını görüntüleyin.
info
1129
Display:
info
1130
Displayed drawing tools:
Görüntülenen çizim araçları:
info
1131
Displayed tools
info
1132
Displays the basic information about the application and its usage.
Uygulama ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri görüntüler.
info
1133
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Geçerli yakınlaştırma faktörünü görüntüler. Önceden tanımlanmış değerlere veya kendi yakınlaştırma faktörüne hızlıca geçmek için tıklayın.
info
1134
Displays the help index page.
Yardım dizini sayfasını görüntüler.
info
1135
Dissolve...
info
1136
Distance of the folds from the shape outline.
info
1137
Distance:
info
1138
Distort
info
1139
Distressed Quad...
info
1140
DitherBox...
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons