Turkish phrases #1141-1160 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1141
Displayed drawing tools:
Görüntülenen çizim araçları:
info
1142
Displayed tools
info
1143
Displays the basic information about the application and its usage.
Uygulama ve kullanımı ile ilgili temel bilgileri görüntüler.
info
1144
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Geçerli yakınlaştırma faktörünü görüntüler. Önceden tanımlanmış değerlere veya kendi yakınlaştırma faktörüne hızlıca geçmek için tıklayın.
info
1145
Displays the help index page.
Yardım dizini sayfasını görüntüler.
info
1146
Dissolve...
info
1147
Distance of the folds from the shape outline.
info
1148
Distance:
info
1149
Distort
info
1150
Distressed Quad...
info
1151
DitherBox...
info
1152
Dithering
info
1153
Dithering method used when convering image to paletized format.
info
1154
Divers
info
1155
Divisor
info
1156
Divisor:
Bölen:
info
1157
Do not fill the interior of the drawn shape.
info
1158
Do not use pixel grid.
Piksel ızgara kullanmayın.
info
1159
Document &name:
Belge adı:
info
1160
Document - Best Layout
Belge - En İyi Düzen
info
Select background
What about ICL files?