Bosnian phrases #1121-1140 for RealWorld Paint 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1121
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Prikaži kon&tekstualnu pomoć za prozorske kontrole u obliku savjeta (tooltip)
info
1122
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Prikaži kontekstualnu pomoć (ovakva poruka) kao savjet za korištenje kontrola.
info
1123
Display files with the given tag.
Prikazuje fajlove s datim tagom (oznakom).
info
1124
Display hints relevant to application current state.
Prikaži savjete vezane za trenutno stanje aplikacije.
info
1125
Display lines in tree to indicate relations between items.
Prikaži linije u obliku stabla kao indikator veza između stavki.
info
1126
Display mode
Način prikazivanja
info
1127
Display mode:
Način prikaza:
info
1128
Display program information, version number and copyright.
Prikaži informacije o programu, verziji programa i autorskim pravima.
info
1129
Display:
Prikaz:
info
1130
Displayed drawing tools:
Prikazani alati za crtanje:
info
1131
Displayed tools
Prikazani alati
info
1132
Displays the basic information about the application and its usage.
Prikazuje osnovne informacije o aplikaciji i njenoj upotrebi.
info
1133
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Prikazuje trenutni faktor zumiranja. Kliknite za brzo prebacivanje na predefinisane vrijednosti ili na vaš vlastiti zum faktor.
info
1134
Displays the help index page.
Prikazuje indeksnu stranicu pomoći.
info
1135
Dissolve...
Rastvaranje...
info
1136
Distance of the folds from the shape outline.
Udaljenost nabora od rubne linije (ivice) oblika.
info
1137
Distance:
Udaljenost:
info
1138
Distort
Izobličenje
info
1139
Distressed Quad...
info
1140
DitherBox...
info
Select background
I wish there were...