Danish phrases #701-720 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
701
The OK button closes this dialog accepting changes made
OK knappen lukker denne dialog og accepterer ændringer
info
702
The OK button closes this dialog accepting the changes made
OK knappen lukker denne dialog og gemmer ændringer
info
703
The OK button closes this dialog and performs the operation.
OK lukker denne dialog og udfører handlingen.
info
704
The actual LOD value at each point in space is multiplied by this value.
Den aktuelle LOD værdi for hvert punkt i rummet ganges med denne værdi.
info
705
The alpha value controls the transparency of a surface and ranges from 0 (transparent) to 100 (opaque). Opacity may also be influenced by texture.
Alfaværdien bestemmer overfladens synlighed, og spænder mellem 0 (gennemsigtig) og 100 (synlig). Opaciteten kan også afhænge af strukturen.
info
706
The default type allows you to add any number of components to the 3D model.
Standardtypen tillader tilføjelse af et vilkårligt antal emner til 3D modellen.
info
707
The file already exists. Do you wish to overwrite it?
Filen findes allerede. Vil du overskrive?
info
708
The given point and the origin of coordinate system define the rotation axis.
Det givne punkt og koordinatsystemets oprindelse definerer rotationsaksen.
info
709
The higher value, the more focused the specular reflection.
Jo højere værdi, des mere fokuseret er den spejlende refleks.
info
710
The items selected in this view will be syhcronized with other views using the same ID.
Valgte emne i denne visning synkroniseres med andre visninger med samme ID.
info
711
The method for LOD (Level of Detail) computation. Each point in space is assigned a detail level value determined by the selected method.
Beregning af LOD (detaljeniveau). Hvert punkt i rummet tilknyttes en niveauværdi bestemt ef den valgte metode.
info
712
The method for determining wheter a specified object is visible and should be rendered or not.
Metoden der bestemmer om et givet emne er synligt og hvorvidt det skal genereres.
info
713
The rotation mode determines how are object rotated using rotation grip points.
Roteringen bestemmer hvordan håndtagene roterer emnerne.
info
714
The selected action is performed when a key is pressed and the control has focus.
Den valgte handling udføres når en tast er trykket ned og kontrollen er i fokus.
info
715
The selection in this view will be synchronized with other views in the same group.
Markeringen i denne visning synkroniseres med andre visninger i samme gruppe.
info
716
This area is too small for a custom configuration dialog. Click here to switch to table view.
Dette område er for lille til en tilpasset opsætningsdialog. Klik her for at skifte til tabelvisning.
info
717
This area is too small for a custom configuration dialog.\n\nClick here to zoom in.
Dette område er for lille til en tilpasset indstillingsdialog. Klik her for at zoome ind.
info
718
This box allows you to display only files of selected types. When storing files, this box may influence the file format of the saved file.
Denne boks tillader dig kun at vise filer af valgte type. Når du gemmer filer kan denne boks påvirke formatet af den gemte fil.
info
719
This color is used for background painting in the main window.
Denne farve bruges til baggrunden i hovedvinduet.
info
720
This computer
Denne computer
info
What about ICL files?
I wish there were...