Norwegian (Bokmål) phrases #181-200 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
info
182
Classified Operations
Klassifiserte operasjoner
info
183
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klikk her og etterpå en kontroll som du vil være mer om.
info
184
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Klikk på en knapp for å bytte raskt til den respektive mappe. Du kan legge den gjeldende mappen til denne listen ved hjelp av knappene i høyre øvre del av dette vinduet.
info
185
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
info
186
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
Klikk verktøylinjeknappene til å kjøre kommandoer. Få mer hjelp for enkelte knapper, flytte musen over knappen og les beskrivelsen i statuslinjen.\n\nDu kan legge til, fjerne, endre rekkefølgen eller konfigurere verktøylinjeknappene i konfigurasjonen dialogen.
info
187
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Klikk med musen eller bruk opp og ned piltastene for å endre farge i fargekomponenten.
info
188
Close
Lukk
info
189
Close the active document.
Lukk det aktive dokumentet.
info
190
Closed
Lukket
info
191
Code page
info
192
Collapsed
Kollapset
info
193
Color button palette
Fargelegg palettknapp
info
194
Color of diffuse reflection. Light is reflected with equal intensity in every direction.
info
195
Color of mirror-like reflections. To create a mirror, set this field to 1, 1, 1. NOTE: Mirror reflections are not visible in editor window.
info
196
Color of the specular reflection. Intensity of specular reflection varies with direction.
info
197
Color picker value range:
Fargevalg avstand:
info
198
Color picker window
Fargevalg vindu
info
199
Colors
Fargeblander
info
200
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Farger vist i sprettopp paletten (ved siden av standard).
info
Vista & Win 7 icons
Select background