Turkish phrases #261-280 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Etkinleştirilirse düzen yapılandırması ve geçiş ile alakalı menü komutları ana menüde görüntülenecek.
info
262
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Eğer etkin ise, uygulama çevrilmemiş cümleler ve başkalarının çevirmesi hakkında bilgi toplayacaktır.
info
263
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
ama penceresinde çevrilmemiş cümlelerin başına [*] koyulacak.
info
264
Image
Resim
info
265
Image - EXIF
info
266
Image - EXIF Tag Info
info
267
Image Editor - Outline Properties
Resim Düzenleyici - Dış Çizgi Özellikleri
info
268
Image filters toolbar
Resim süzgeçleri araç çubuğu
info
269
Image from clipboard
Panodan resim
info
270
Images
Resimler
info
271
Import File
info
272
Import file
info
273
Import layer...
katman ithalat
info
274
Import mask...
Maske aktar...
info
275
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Tuval boyutunu arttırın veya azaltın, orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
276
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
info
277
Increase outline width
nu artır
info
278
Insert Clipboard contents.
Pano içeriğini ekle.
info
279
Insert a copy of the selected layer right after it.
Insert a copy of the selected layer right after it.
info
280
Insert frame...
Kare ekle...
info
Select background
Vista & Win 7 icons