Turkish phrases #261-280 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Etkinleştirildiğinde, mizanpaj konfigürasyonu ve geçiş ile ilgili menü komutları ana menüde görünecektir.
info
262
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Etkinleştirilmişse, uygulama çevrilmemiş dizeler hakkında bilgi toplar ve çevirilerine izin verir.
info
263
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
Etkinleştirilmişse, uygulama penceresinde çeviri yapılmamış dizeler [*] ile öncelenir.
info
264
Image
Görüntü
info
265
Image - EXIF
info
266
Image - EXIF Tag Info
info
267
Image Editor - Outline Properties
Görüntü Düzenleyici - Anahat Özellikleri
info
268
Image filters toolbar
Görüntü filtreleri araç çubuğu
info
269
Image from clipboard
Panodan görüntü
info
270
Images
Görüntüler
info
271
Import File
info
272
Import file
info
273
Import layer...
Katmanı içe aktar...
info
274
Import mask...
Maskeyi içe aktar...
info
275
Increase or decrease canvas size, define position of the original image.
Tuval boyutunu arttırın veya azaltın, orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
276
Increase or decrease canvas size. Define position of the original image.
Tuval boyutunu artırın veya azaltın. Orijinal görüntünün konumunu tanımlayın.
info
277
Increase outline width
Anahat genişliğini artırın
info
278
Insert Clipboard contents.
Pano içeriğini ekleyin.
info
279
Insert a copy of the selected layer right after it.
Seçilen katmanın bir kopyasını hemen sonra yerleştirin.
info
280
Insert frame...
Çerçeve ekle...
info
What about ICL files?
Select background