Turkish phrases #61-80 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
61
<-
<-
info
62
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Raster görüntüsü piksel olarak adlandırılan noktaların dikdörtgen bir alanıdır. Bir resim çeşitli çizim araçlarını kullanarak her noktaya bir renk atayarak oluşturulur. Tüm fotoğraflar ve web üzerinde bulunan çoğu resimlerin aslında raster görüntüleri vardır.
info
63
About RealWorld Paint
RealWorld Paint Hakkında
info
64
Account
Hesap
info
65
Add a shadow of given intensity and offset.
Verilen yoğunluk ve çıkıntıyla bir gölge ekle.
info
66
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Katmanlı görüntüye yeni bir katman olarak varolan bir görüntü dosyası ekleyin.
info
67
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Kontrol tutamacını bir kenarın ortasına sürükleyerek çokgene köşe ekleyin.
info
68
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Görüntünün veya seçilen alanın parlaklığını, kontrastını, gama ve doygunluğunu ayarlayın.
info
69
Adjust exposure
Pozlamayı ayarla
info
70
Adjust size by:
Boyutunu ayarlayın:
info
71
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Parametreleri ayarladıktan sonra, işlemi etkinleştirmek için Tamam'a tıklayın\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Çevrimiçi belgeler</a>
info
72
Alignment:
Hizalama:
info
73
All tags:
info
74
Angular gradient
info
75
Animated Image
Animasyonlu Görüntü
info
76
Animated PNG Image
Animasyonlu PNG Görüntü
info
77
Animated WebP Image
info
78
Application &options...
Uygulama seçenekleri...
info
79
Apply
Uygula
info
80
Apply filter or resize multiple images at once.
info
Select background
I wish there were...