Turkish phrases #81-100 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
81
Arbitrary coordinates
Keyfi koordinatlar
info
82
Arrow
info
83
Ask &question online...
Çevrimiçi soru sor...
info
84
Automatic contrast
Otomatik kontrast
info
85
Automatic levels
Otomatik seviyeler
info
86
Automatically apply selected effect on a layer.
Seçilen efekti bir katmana otomatik olarak uygulayın.
info
87
Automatically choose a zoom factor according to available space.
Kullanılabilir alana göre otomatik olarak bir yakınlaştırma faktörü seçin.
info
88
Automatically update the software
Otomatik olarak bu yazılımı güncelle
info
89
BMP Image
BMP Görüntü
info
90
Background
Arkaplan
info
91
Background color
info
92
Background color:
Arkaplan rengi:
info
93
Backup database
info
94
Balanced
Dengeli
info
95
Batch
Toplu
info
96
Best quality
En iyi kalite
info
97
Bevel
Eğim
info
98
Blending mode:
Karıştırma modu:
info
99
Blur image using given blur radius.
Verilen bulanıklık yarıçapını kullanarak görüntüyü bulanıklaştırın.
info
100
Blur mask
Maske bulanıklığı
info
Vista & Win 7 icons
Select background