Danish phrases #1781-1800 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1781
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde på destinationsbilledet. Højden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
1782
Width:
Bredde:
info
1783
Window caption
Vinduestitel
info
1784
Window height
Vindueshøjde
info
1785
Window layout
Vindueslayout
info
1786
Window painting
Vinduestilstand
info
1787
Window width
Vinduesbredde
info
1788
Windows colors
Windowsfarver
info
1789
Windows resizes all cursors to 32x32 pixels.
Windows strækker alle markører til 32x32 pixels.
info
1790
Working in background
Arbejder i baggrunden
info
1791
Wrap
Ombryd
info
1792
X coordinate of a transformed point.
X koordinat for det transformerede punkt.
info
1793
Y coordinate of a transformed point.
Y koordinat for det transformerede punkt.
info
1794
Your chance to shape the future
Din chance til at påvirke fremtiden
info
1795
Your help is needed! Yes, yours.
Din hjælp behøves. Ja, din.
info
1796
Your translation tables are up-to-date.
Din oversættelse er ajour.
info
1797
Zero-based index of the active tab.
Nulbaseret indeks for aktiv fane.
info
1798
Zoom &in
Zoom ind
info
1799
Zoom &out
Zoom ud
info
1800
Zoom and position of the visible part of the image will be synchronzied using given ID.
Zoom og placering af billedets synlige del synkroniseres med givet ID.
info
What about ICL files?
Select background