Danish phrases #1781-1800 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1781
Width delta
Deltabredde
info
1782
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Liniebredde kan være alle positive tal incl. flydende punktværdier.
info
1783
Width of the image in pixels.
Billedbredde i pixel.
info
1784
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på formens kant hvis værktøjet understøtter dette og kanter er aktiveret.
info
1785
Width of the resized image in pixels
Bredde på det tilpassede billede i pixel
info
1786
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde på destinationsbilledet. Højden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
1787
Width:
Bredde:
info
1788
Window caption
Vinduestitel
info
1789
Window height
Vindueshøjde
info
1790
Window layout
Vindueslayout
info
1791
Window painting
Vinduestilstand
info
1792
Window width
Vinduesbredde
info
1793
Windows colors
Windowsfarver
info
1794
Windows resizes all cursors to 32x32 pixels.
Windows strækker alle markører til 32x32 pixels.
info
1795
Working in background
Arbejder i baggrunden
info
1796
Wrap
Ombryd
info
1797
X coordinate of a transformed point.
X koordinat for det transformerede punkt.
info
1798
Y coordinate of a transformed point.
Y koordinat for det transformerede punkt.
info
1799
Your chance to shape the future
Din chance til at påvirke fremtiden
info
1800
Your help is needed! Yes, yours.
Din hjælp behøves. Ja, din.
info
Select background
I wish there were...