Danish phrases #1781-1800 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1781
Width of the resized image in pixels
Bredde på det tilpassede billede i pixel
info
1782
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde på destinationsbilledet. Højden beregnes automatisk for at bevare størrelsesforholdet.
info
1783
Width:
Bredde:
info
1784
Window caption
Vinduestitel
info
1785
Window height
Vindueshøjde
info
1786
Window layout
Vindueslayout
info
1787
Window painting
Vinduestilstand
info
1788
Window width
Vinduesbredde
info
1789
Windows colors
Windowsfarver
info
1790
Windows resizes all cursors to 32x32 pixels.
Windows strækker alle markører til 32x32 pixels.
info
1791
Working in background
Arbejder i baggrunden
info
1792
Wrap
Ombryd
info
1793
X coordinate of a transformed point.
X koordinat for det transformerede punkt.
info
1794
Y coordinate of a transformed point.
Y koordinat for det transformerede punkt.
info
1795
Your chance to shape the future
Din chance til at påvirke fremtiden
info
1796
Your help is needed! Yes, yours.
Din hjælp behøves. Ja, din.
info
1797
Your translation tables are up-to-date.
Din oversættelse er ajour.
info
1798
Zero-based index of the active tab.
Nulbaseret indeks for aktiv fane.
info
1799
Zoom &in
Zoom ind
info
1800
Zoom &out
Zoom ud
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons