Danish phrases #481-500 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinater på formers kontrolpunkter er begrænset til integralværdier.
info
482
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinater på formers kontrolpunkter kan have alle reelle værdier.
info
483
Copy current image
Kopiér aktuelt billede
info
484
Copy frame
Kopiér ramme
info
485
Copy of 
Kopi af
info
486
Copy of %s
Kopi af %s
info
487
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiér markering til udklipsholder.
info
488
Copyright © 2006-2009
Copyright © 2006-2009
info
489
Copy|Paste| Clear|Open...|Save...|
Kopiér|Indsæt|Ryd|Åben...|Gem...|
info
490
Corner radius:
Hjørneradius:
info
491
Counld not found a valid Name/Org/Code combination. Please verify that you have copied the activation email to the text box correctly.
Kunne ikke finde gyldig licenskombination. Kontroller at de er udfyldt rigtigt.
info
492
Create
Opret
info
493
Create Arrow Shape
Opret pil
info
494
Create Cursor from Image
Opret markør fra billede
info
495
Create a mouse cursor from the current image.
Opret markør fra aktuelt billede.
info
496
Create a new document.
Opret nyt dokument
info
497
Create a new empty raster image of given size.
Opret tomt billede med angivet størrelse
info
498
Create a new frame. Select where to add it.
Opret ny ramme og vælg placering.
info
499
Create cursor
Opret markør
info
500
Create filmstrip...
Opret filmstribe...
info
I wish there were...
What about ICL files?