Danish phrases #661-680 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
661
Drag the slider to adjust color saturation.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér farvemætning med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
662
Drag the slider to adjust contrast.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér kontrasten med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
663
Drag the slider to adjust gamma-correction.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér gamma med skyderen.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
664
Drag the slider to set new animation speed in range 25 to 400%.
Brug skyderen til at justere hastigheden mellem 25 og 400%.
info
665
Drag the sliders to adjust colors.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online documentation</a>
Justér  farver med skyderne.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Online hjælp</a>
info
666
Drag with your mouse from a point where the object touches ground upwards to create a projected shadow.
Træk musen fra bunden og op for at oprette en kastet skygge.
info
667
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
668
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
669
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
670
Draw circles or ellipses.
Tegn cirkler eller ellipser.
info
671
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
672
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
673
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
674
Draw shapes with outlines and fill.
Tegn udfyldte former med kant.
info
675
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med given hjørneradius.
info
676
Draw tool presets
Tegneværktøjs indstillinger
info
677
Draw with a brush.
Tegn med pensel
info
678
Drawing Tool
Tegneværktøj
info
679
Drawing tool toolbar
Tegneværktøj
info
680
Drop Shadow
Kast skygge
info
Vista & Win 7 icons
Select background