Bosnian phrases #1801-1820 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1801
Your translation tables are up-to-date.
Vaše prevedene tabele su ažurirane.
info
1802
Zero-based index of the active tab.
Indeks bazne nule aktivne kartice.
info
1803
Zoom &in
&Uvećaj
info
1804
Zoom &out
S&manji
info
1805
Zoom and position of the visible part of the image will be synchronzied using given ID.
Zumiranje i pozicija vidljivog dijela slike sinhronizovat će se korištenjem datog identifikatora.
info
1806
Zoom and position will be synchronized with views of the same ID.
Zumiranje i pozicija bit će sinhronizovani s izgledom istih ID-a.
info
1807
Zoom blur
Zumirajuće zamagljenje
info
1808
\\ - Up-left
\\ - Gore-lijevo
info
1809
\nCannot display folder contents. Please select another folder.
\nNije moguće prikazati sadržaj foldera. Molimo selektujte drugi folder.
info
1810
animation frames
frejmovi animacije
info
1811
att
info
1812
carlosrt
carlosrt
info
1813
http://www.rw-designer.com/cursor-library
http://www.rw-designer.com/cursor-library
info
1814
image selection
selekciju slike
info
1815
layers
slojevi
info
1816
loading...
učitavanje...
info
1817
nuevo
nuevo
info
1818
pixels
piksela
info
1819
px
px
info
1820
s/60
s/60
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons