Bosnian phrases #481-500 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinate kontrolnih tačaka oblika (geometrijskih tijela) su ograničene na integralne (cijele) vrijednosti.
info
482
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinate kontrolnih tačaka oblika (geometrijskih tijela) mogu imati bilo koje realne vrijednosti.
info
483
Copy current image
Kopiraj trenutnu sliku
info
484
Copy frame
Kopiraj frejm
info
485
Copy of 
Kopija od
info
486
Copy of %s
Kopija od %s
info
487
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiraj selekciju i pošalji je u međuspremnik (klipbord).
info
488
Copyright © 2006-2009
Autorska prava © 2006-2009
info
489
Copy|Paste| Clear|Open...|Save...|
Kopiraj|Zalijepi| Očisti|Otvori...|Sačuvaj...|
info
490
Corner radius:
Poluprečnik ćoškova
info
491
Counld not found a valid Name/Org/Code combination. Please verify that you have copied the activation email to the text box correctly.
Nije pronađena važeća kombinacija Ime/Organizacija/Šifra. Molimo provjerite da li ste tačno kopirali podatke iz aktivacijskog emaila u tekstualna polja.
info
492
Create
Kreiraj
info
493
Create Arrow Shape
Kreiraj oblik strjelice
info
494
Create Cursor from Image
Kreiraj kursor od slike
info
495
Create a mouse cursor from the current image.
Kreiraj kursor miša koristeći trenutnu sliku.
info
496
Create a new document.
Kreiraj novi dokument.
info
497
Create a new empty raster image of given size.
Kreiraj novu praznu raster sliku određene veličine.
info
498
Create a new frame. Select where to add it.
Kreiraj novi frejm. Selektuj gdje će biti dodan.
info
499
Create cursor
Kreiraj kursor
info
500
Create filmstrip...
Kreiraj filmsku traku...
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons