Danish phrases #201-220 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
201
All operations can be undone. If there is not enough memory for backup of an operation, it may become impossible to further edit a document.
Alle operationer kan ophæves. Hvis der ikke er hukommelse nok til at lave backup af en opgave, kan det være umuligt at fortsætte redigering af et dokument.
info
202
All supported files
Alle understøttede filer
info
203
All tags:
Alle tags:
info
204
Allow the batch operation to display configuration window if it configured that way.
info
205
Allows you to quickly change the convolution matrix to one of the commonly used filters.
Tillader hurtigt skift mellem sammenkædningsmatriksen og mere almindelige filtre.
info
206
Allows you to specify your own image zoom value.
Tillader angivelse af dit eget zoomnivaeu.
info
207
Alpha
Alfa
info
208
Alpha Threshold
info
209
Alpha channel
Alfakanal
info
210
Alpha channel:
Alfakanal:
info
211
Alpha threshold:
Alphagrænse:
info
212
Amount
Mængde
info
213
Amount of deleted pixels in percents.
Slettede pixel i procent
info
214
Amount:
Mængde:
info
215
An unrecoverable error occured during execution of the program. We are sorry for any incovenience.
Der  opstod en uoprettelig fejl. Undskyld ulejligheden.
info
216
Anchor
Anker
info
217
Angle
Vinkel
info
218
Angle of the cut edge.
Vinkel på afskåret kant.
info
219
Angle to rotate hues in an image.
Roteringsvinkel på billedets nuance.
info
220
Angle:
Vinkel:
info
Vista & Win 7 icons
Select background