Danish phrases #521-540 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
521
Copies:
Kopier:
info
522
Copy background
Kopiér baggrund
info
523
Copy details
Kopiér detaljer
info
524
Copy entire pixels
Kopier hele pixel
info
525
Copy of %s
Kopi af %s
info
526
Copy pixels from other part of the image. Pixels to overwrite are marked using tool "%s".
Kopier pixel fra en anden billeddel. Pixel der overskrives er markeret med "%s" værktøjet.
info
527
Copy style
Kopiér stil
info
528
Copy the selection and put it on the Clipboard.
Kopiér markering til udklipsholder.
info
529
Copy the style of the current layer to the clipboard.
Kopiér stil fra aktuelt lag til udklipsholder.
info
530
Copyright © 2007-2011
info
531
Corner radius:
Hjørneradius:
info
532
Create
Opret
info
533
Create Droplet
info
534
Create a 3D like effect emphasizing edges.
Opret en 3D lignende effekt med fremhævede kanter.
info
535
Create a new document.
Opret nyt dokument
info
536
Create a new empty raster image of given size.
Opret tomt billede med angivet størrelse
info
537
Create glass effect by blurring background under semitransparent areas.
Opret glaseffekt ved at sløre baggrunden under semitransparente områder.
info
538
Create image
Opret billede
info
539
Create new batch operation|Duplicate batch operation|Delete batch operation|Import batch operation|Export batch operation|Create droplet|Configure|View large icon|View list|Get operations|
info
540
Create new commands|Duplicate commands|Delete commands|Move up|Move down|Import commands|Export commands|
Opret kommandoer|Duplikér kommandoer|Slet kommandoer|Flyt op|Flyt ned|Importer kommandoer|Eksporter kommandoer|
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?