Danish phrases #501-520 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
501
Controls how much does the current layer influence the final image (0-100%).
Bestemmer hvor meget det aktuelle lag påvirker det endelige billede (0-100%)
info
502
Controls how to specify the final canvas size.
Bestemmer hvordan den endelige lærredsstørrelse defineres.
info
503
Controls the placement of the original image on the new canvas.
Bestemmer originalbilledets på det ny lærred.
info
504
Controls what information is displayed in window caption.
Kontrollerer hvilken information der vises i overskriften
info
505
Controls whether a toolbar is visible when creating new window.
Bestemmer om en værktøjslinie vises ved oprettelse af nyt vindue.
info
506
Controls which drawing tools will be available.
Bestemmer hvilke tegneværktøjer der er tilgængelige.
info
507
Convert a picture to the .gif format.
info
508
Convert a picture to the .jpg format. Configure this operation to change compression.
info
509
Convert color image to a grayscale.
Konverter farvebillede til gråskala.
info
510
Convert color pictures to grayscale.
info
511
Convert to .gif
info
512
Convert to .jpg
info
513
Convolution Filter
Sammenkædningsfilter
info
514
Convolution matrix
Sammenkædningstabel
info
515
Convolution matrix:
Sammenkædningstabel:
info
516
Coordinates
Koordinater
info
517
Coordinates accuracy
Koordinaters nøjagtighed
info
518
Coordinates mode controls whether draw shapes are aligned on pixel boundaries.
Koordinater bestemmer om tegnede former justeres til pixelgrænser.
info
519
Coordinates of shapes' control points are limited to integral values.
Koordinater på formers kontrolpunkter er begrænset til integralværdier.
info
520
Coordinates of shapes' control points can have any real values.
Koordinater på formers kontrolpunkter kan have alle reelle værdier.
info
Select background
Vista & Win 7 icons