Danish phrases #821-840 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Gestures
Gestus
info
822
Gestures - Apply
Gestus - Anvend
info
823
Gestures - Automatic Zoom
Gestus - Automatisk zoom
info
824
Gestures - Draw Mode
Gestus - Tegning
info
825
Gestures - Fill Style
Gestus - Udfyldning
info
826
Gestures - Outline
Gestus - Kanter
info
827
Gestures - Redo
Gestus - Omgør
info
828
Gestures - Swap Colors
Gestus - Byt farver
info
829
Gestures - Switch Tool
Gestus - Skifteværktøj
info
830
Gestures - Undo
Gestus - Fortryd
info
831
Glow
Glød
info
832
Glow radius:
Glød radius:
info
833
Go to last folder visited
Gå til seneste mappe
info
834
Go up one level
Gå et niveau op
info
835
Gradient steps including first and last:
Gradueringstrin inkl. første og sidste:
info
836
Gray point:
Gråt punkt:
info
837
Grayscale
Gråskala
info
838
Grayscale...
Gråskala...
info
839
Grid
Gitter
info
840
Grid size
Gitterstørrelse
info
Vista & Win 7 icons
Select background