Polish phrases #821-840 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Draw with a brush.
Rysuj pędzlem.
info
822
Drawing Tool
Narzędzie rysowania
info
823
Drawing tool toolbar
Pas narzędzi rysowania
info
824
Drop Shadow
Dodaj cień
info
825
Drop shadow
Dodaj cień
info
826
Drop shadow...
Stetec
info
827
Dropper
Zakraplacz
info
828
Duplicate frame
Duplikuj klatkę
info
829
Duplicate layer
Duplikuj warstwę
info
830
E&xit
Zamknij
info
831
Each document type will use its default undo mode. This is the recommended option.
Domyślny tryb cofania dla każdego dokumentu. Opcja rekomendowana.
info
832
Edges-only shadow
Cień tylko dla krawędzi
info
833
Edit item
info
834
Edit tool
info
835
Edit tools synchronization
Edytuj synchronizację narzędzi
info
836
Editing
Edytowanie
info
837
Effe&ct
Efekt
info
838
Effect preview:
Podgląd efektu:
info
839
Effect sequence:
Sekwencja efektów:
info
840
Effect:
Efekt:
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons