Norwegian (Bokmål) phrases #4121-4140 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
4121
White Vignette
info
4122
White point:
Hvitpunkt:
info
4123
Width
Bredde
info
4124
Width delta
Totalbredde
info
4125
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Bredden av en linje kan være et positivt tall inkludert flytende punktverdier.
info
4126
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på omrisset av tegnet form, hvis verktøyet støtter det og skisserer er aktiv.
info
4127
Width of the outline.
Bredde på yttersiden
info
4128
Width of the resized image in pixels
Bredde på det skalerte bildet i piksler
info
4129
Width of the retargeted image in pixels.
Bredde på det markerte området i piksler.
info
4130
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde for mål bildet. Høyden justeres automatisk etter orginalaskpektet.
info
4131
Width:
Bredde:
info
4132
Wind...
info
4133
Windo
info
4134
Window Painting
Tegnemodus
info
4135
Window Screen...
info
4136
Window caption
Vindusvalg
info
4137
Window height
Vindushøyde
info
4138
Window layout
Brukergrensesnitt
info
4139
Window painting
Vindusmaling
info
4140
Window width
Vindusbredde
info
What about ICL files?
I wish there were...