Turkish phrases #2601-2620 for RealWorld Paint 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2601
Raster Image - Satin
info
2602
Raster Image - Seam Carving
info
2603
Raster Image - Set File Format
Raster Görüntü - Dosya Biçimini Ayarlama
info
2604
Raster Image - Shift Hue
Raster Görüntü - Renk Tonunu Değiştirme
info
2605
Raster Image - Transform
Raster Görüntü - Dönüşüm
info
2606
Raster Image - Unsharp Mask
info
2607
Raster Image - Vignetting
info
2608
Raster Image - Watermark
info
2609
Raster Image - Work with Selection
Raster Görüntü - Seçimle Çalışma
info
2610
Raster editor toolbar
Raster editörü araç çubuğu
info
2611
Raster image
Raster görüntü
info
2612
Raster master LE...
info
2613
Rasterization
Rasterizasyon(pikselleştirme)
info
2614
Rasterization mode
info
2615
Rasterization mode controls the smoothness of shapes' edges.
Rasterleştirme modu, şekillerin kenarlarının düzgünlüğünü kontrol eder.
info
2616
Rasterline...
info
2617
Raygun...
info
2618
Re&size (resample)...
Yeniden boyutlandır (yeniden örnekle)...
info
2619
Re&target...
Yeniden hedefleyin...
info
2620
Read Watermark
info
Select background
Vista & Win 7 icons