Polish phrases #261-280 for RealWorld Paint.COM 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
261
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
info
262
Add a shadow to the drawn shape.
Dodaj cień do rysowanego kształtu.
info
263
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">Online documentation</a>.
info
264
Add a watermark picture or text.
Dodaje obraz znaku wodnego lub tekst.
info
265
Add an elliptical border.
Dodaj eliptyczną ramkę.
info
266
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Dodaj plik obrazu jako nową warstwę do tego warstwowego obrazu.
info
267
Add and Sub...
info
268
Add color
Dodaj kolor
info
269
Add commands to this toolbar.
info
270
Add custom preset
Dodaj swoje wstępne ustawienia
info
271
Add folder to favorites
Dodaj folder do ulubionych
info
272
Add new color swatch gradient.
info
273
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Dodaj nowy filtr|Duplikuj filtr|Usuń filtr|Wyżej|Niżej|
info
274
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
info
275
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Dodaj lub usuń swoje ikony. Ikony te mogą być użyte w różnych miejscach głównego programu.
info
276
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Zmień wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego kanału.
info
277
Add predefined color swatches.
info
278
Add reflection
Dodaj odbicie
info
279
Add the dragged file(s) as new layer(s).
info
280
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Dodaj czubek wielokąta przeciągając kontrolkę na środek krawędzi.
info
Select background
Vista & Win 7 icons