Danish phrases #781-800 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
781
Dragging with mouse moves the entire picture. Exterior can be either filled with given color or the image can be wrapped.
Træk med musen flytter hele billedet. Omgivelserne kan enten udfyldes med en farve, eller billedet kan indpakkes.
info
782
Draw a curve passig through specified points. Add a new point by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn en kurve gennem de angivne punkter. Tilføj nyt punkt ved at trække i en liniedels midterste håndtag.
info
783
Draw a grid around pixels or small tiles.
Tegn gitter om pixel eller små fliser
info
784
Draw circles or ellipses.
Tegn cirkler eller ellipser.
info
785
Draw grid around large tiles.
Tegn gitter om store fliser.
info
786
Draw lines or polylines. Divide a line by dragging control handle in middle of a line segment.
Tegn linier eller ploylinier. Del en linie ved at trække i håndtaget i midten af en liniedel.
info
787
Draw selected layer normally and other layers with opacity set to 50%.
Tegn valgt lag normalt, og de øvrige lag med 50% opacitet.
info
788
Draw shapes with outlines and fill.
Tegn udfyldte former med kant.
info
789
Draw squares or rectangles with given corner radius.
Tegn kvadrater eller rektangler med given hjørneradius.
info
790
Draw tool presets
Tegneværktøjs indstillinger
info
791
Draw with a brush.
Tegn med pensel
info
792
Drawing Tool
Tegneværktøj
info
793
Drawing tool toolbar
Tegneværktøj
info
794
Drop Shadow
Kast skygge
info
795
Drop shadow
Kast skygge
info
796
Drop shadow...
Kast skygge
info
797
Dropper
Pipette
info
798
Duplicate frame
Dupliker ramme
info
799
Duplicate layer
Duplikér lag
info
800
E&xit
Afslut
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons