Hungarian phrases #2061-2080 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2061
View
Nézet
info
2062
View Type
Típus nézet
info
2063
View menu
Nézet menü
info
2064
View type:
Típus nézet:
info
2065
Viewport sync ID:
Nézetablak szinkr. azonosító:
info
2066
Viewport:
Nézetablak:
info
2067
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
2068
Web colors
Web színek
info
2069
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
Ha be van kapcsolva, az automatikus nagyítás funkció engedélyezve lesz, amikor új ablak nyílik meg.
info
2070
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Lehet hogy ez az alkalmazás ingyen használható, de nem volt ingyen az elkészítése. Tudsz segíteni?
info
2071
Width
Szélesség
info
2072
Width delta
Szélesség delta
info
2073
Width of a line can be any positive number including floating point values.
A vonal szélessége bármilyen pozitív szám lehet, beleértve a lebegőpontos értékeket is.
info
2074
Width of the image in pixels.
A kép szélessége képpontban.
info
2075
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
A rajzolt alakzat körvonalának szélessége ha az eszköz támogatja azt, és a körvonal be van kapcsolva.
info
2076
Width of the outline.
A körvonal szélessége.
info
2077
Width of the outline. Relative to the image size.
A körvonal szélessége. A kép méretéhez képest.
info
2078
Width of the resized image in pixels
Az átméretezett kép szélessége képpontban
info
2079
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
A cél kép szélessége képpontban. A magasság automatikusan kerül kiszámításra, az eredeti képarány megtartásáért.
info
2080
Width:
Szélesség:
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons