Hungarian phrases #881-900 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
881
Finish using the current tool and apply the changes.
A jelenlegi eszköz használatát befejezi, és alkalmazza a változásokat.
info
882
Fit paper
info
883
Fit selection to window
Kijelölés ablakhoz illesztése
info
884
Flip
Forgatás
info
885
Flood fill
Kitöltés
info
886
Flow:
Mennyiség:
info
887
Follow drawn shape
Rajzolt alakzat követése
info
888
Font:
Betű:
info
889
For Evaluation Purposes Only
Csak kipróbálási céllal
info
890
Format
Formátum
info
891
Format for raster layers in layered images
Fomrátum a raszteres rétegekhez a réteges képekben
info
892
Format:
Formátum:
info
893
Formats
Formátumok
info
894
Fractal renderer allows you to generate a picture with natural organic look.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Render_Fractal">More information</a>
A fraktál megjelenítés egy természetes organikusnak látszó képet hoz létre.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Render_Fractal">További információ</a>
info
895
Fractal type
Fraktál típusa
info
896
Fractal type controls how the picture is generated. After changing fractal type, zoom out to have a look at the entire image.
A fraktál típusa határozza meg, hogy hogyan jön létre a kép. Fraktál típus megváltoztatása után kicsinyítése le hogy a teljes képet megtekinthesse.
info
897
Fractal type:
Fraktál típusa:
info
898
Frame
info
899
Frame Properties
Képkocka tulajdonságai...
info
900
Frame count: %i
Képkockák száma: %i
info
Vista & Win 7 icons
Select background