Norwegian (Bokmål) phrases #2061-2080 for RealWorld Cursor Editor 2012.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
2061
View
Vis
info
2062
View Type
Visningstype
info
2063
View menu
Vis meny
info
2064
View type:
Visningstype:
info
2065
Viewport sync ID:
Visningspunktsynkronserings id:
info
2066
Viewport:
Visningsport:
info
2067
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
Vlastimil Miléř, Jan Miléř
info
2068
Web colors
Internettfarger
info
2069
When turned on, the AutoZoom feature will be enabled when new window opens.
info
2070
While this application is free to use, it was not free to make. Can you help?
Når denne applikasjonen er gratis å bruke, den var ikke gratis å lage. Kan du hjelpe?
info
2071
Width
Bredde
info
2072
Width delta
Totalbredde
info
2073
Width of a line can be any positive number including floating point values.
Bredden av en linje kan være et positivt tall inkludert flytende punktverdier.
info
2074
Width of the image in pixels.
Bildets bredde i piksler.
info
2075
Width of the outline of the drawn shape if the tool supports it and outlines are enabled.
Bredde på omrisset av tegnet form, hvis verktøyet støtter det og skisserer er aktiv.
info
2076
Width of the outline.
Bredde på yttersiden
info
2077
Width of the outline. Relative to the image size.
info
2078
Width of the resized image in pixels
Bredde på det skalerte bildet i piksler
info
2079
Width of the target image. Height is automatically computed to maintain original aspect ratio.
Bredde for mål bildet. Høyden justeres automatisk etter orginalaskpektet.
info
2080
Width:
Bredde:
info
Select background
I wish there were...