Danish phrases #141-160 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Adjust Brightness
Justér lysstyrke
info
142
Adjust Color Saturation
Justér farvemætning
info
143
Adjust HLS...
Justér NLM...
info
144
Adjust RGB
Justér RGB
info
145
Adjust RGB...
Justér RGB...
info
146
Adjust black and white levels of a photograph and modify contrast.
Justér fotografiets sort/hvid niveau og tilpas kontrasten.
info
147
Adjust brightness of the whole image or of current selection.
Justér lystyrke på hele billedet eller aktuel markering.
info
148
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for hele billedet eller markeret område.
info
149
Adjust brightness, contrast, gamma, and saturation of the entire image or the selected area.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">More information</a>.
Justér lysstyrke, kontrast, gamma og mætning for markering eller hele billedet.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Color_Adjustments">Flere oplysninger</a>.
info
150
Adjust canvas size
Juster lærredsstørrelse
info
151
Adjust canvas:
Justér lærrede:
info
152
Adjust color saturation of the current layer or of the current selection.
Justér farvemætning på aktuelt lag eller markering.
info
153
Adjust contrast of the whole image or of current selection.
Justér kontrasten på hele billedet eller aktuel markering.
info
154
Adjust exposure
Justér eksponering
info
155
Adjust hue, luminance, and saturation of entire image or of selected hues.
Justér nuance, lysstyrke og mætning på hele billedet eller valgte nuancer.
info
156
Adjust light level to preserve flat surfaces
Justér lysniveau så flad overflade bevares
info
157
Adjust size by %i, %i
info
158
Adjust size by:
Justér til:
info
159
Adjust the light level to avoid changing flat surfaces.
Justér lysniveauet så flad overflade ikke ændres.
info
160
After setting the parameters, click OK to activate the operation.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online documentation</a>
Sæt parametrene og klik OK for at udføre handlingen.\r\n\r\n<a href="http://wiki.rw-designer.com/Operation_PlugIns">Online hjælp</a>
info
What about ICL files?
I wish there were...