Danish phrases #901-920 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
901
Meta-filters
Metafiltre
info
902
Metadata
Metadata
info
903
Metadata:
Metadata:
info
904
Method
Metode
info
905
Method specifying the target size.
Metode til angivelse af destinationsstørrelse.
info
906
Method used to encode international characters.
info
907
Method used to specify text size.
Metode til angivelse af tekststørrelse.
info
908
Method used to zoom pixels in or out.
Zoommetode til pixel.
info
909
Method:
Metode:
info
910
Mirror
Spejlvend
info
911
Mirror the image from left to right.
Spejlvend billedet fra venstre til højre.
info
912
Miter joins
Vinkelsammenhænge
info
913
Mode:
info
914
Modified
Ændret
info
915
Modified date
Ændringsdato
info
916
Modified on %s
Ændret d. %s
info
917
Modify Handle Coordinates
Tilpas håndtagskoordinater
info
918
Modify selection using the "%s" tool. Hold down SHIFT, CTRL or both to add, negate or remove region from selection.
Tilpas markeringen med "%s" værktøjet. Hold enten SHIFT, CTRL eller begge nede, for at øge, formindske eller fjerne områder.
info
919
Modify shapes in picture by pushing, collapsing or expanding specified areas.
Tilpas formen i billedet ved at skubbe, sammenfolde eller udvide angivne områder.
info
920
Modify style...
Tilpas stil...
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...