Danish phrases #121-140 for RealWorld Photos 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Add a watermark picture or text to the image.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Watermark">More information</a>.
info
122
Add a watermark picture or text.
Tilføj billede eller tekst som vandmærke.
info
123
Add an elliptical border.
Tilføj elliptisk kant.
info
124
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Føj eksisterende billede til lagbilledet som nyt lag.
info
125
Add color
Tilføj farve
info
126
Add custom preset
Tilføj forudindstilling
info
127
Add film strip-like border to an image.
info
128
Add folder to favorites
Føj mappe til foretrukne
info
129
Add light and shadow rays originating from features of the image.
info
130
Add new filter|Duplicate filter|Remove filter|Move up|Move down|
Tilføj nyt filter|Duplikér filter|Fjern filter|Flyt op|Flyt ned|
info
131
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Tilføj nyt trin|Duplikér trin|Slet trin|Flyt op|Flyt ned|Importér trin|Eksportér trin|
info
132
Add or subtract value from red, green, and blue channels.
Tilføj eller fratræ værdi fra rød, grøn og blå kanaler.
info
133
Add points here
info
134
Add post stamp-like border to an image.
info
135
Add reflection
Tilføj refleks
info
136
Add the dragged file(s) as new layer(s).
Tilføj trukne filer som nye lag.
info
137
Add vertex to the polygon by dragging control handle in middle of an edge.
Føj knudepunkt til polygonen ved at trække i håndtaget midt på en kant. 
info
138
Add, remove, configure, export, and import custom tool configurations.
Tilføj, fjern, tilpas, eksporter og importer værktøjsindstillinger.
info
139
Add, remove, or configure filters compatible with the Adobe® Photoshop® software plug-in interface.
Tilføj, fjern eller tilpas filtre der er kompatible med Adobe® Photoshop® softwareplugins brugerflade.
info
140
Additional image effects
Flere billedeffekter
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?