Danish phrases #181-200 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
181
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Vælg hvilken åbning af billeder i standardformater. Vindueudsmykningen for den valgte dokumenttype skal være installeret.
info
182
Classified Operations
Klassificerede handlinger
info
183
Click here and then on any control that you want to learn more about.
Klik først her og derefter på det du ønsker at vide mere om.
info
184
Click on a button to quickly switch to the respective folder. You may add the current folder to this list using the buttons in the right upper part of this window.
Klik på en knap for hurtigt skift til den respektive mappe. Du kan tilføje aktuel mappe med knapperne i vinduets øverste højre hjørne.
info
185
Click on tags to select/unselect them. Double-click a tag to select it and unselect all other tags. A bigger or bolder font indicates a frequently used tag.
Klik på tags for at vælge/fravælge dem. Dobbeltklik på et tag for at vælge det og fravælge alle andre. Fremhævet skrift viser aktuelt tag.
info
186
Click the toolbar buttons to run commands. To get more help for individual buttons, move mouse over the button and read the description in status bar.\n\nYou can add, remove, reorder, or configure toolbar buttons in layout configuration dialog.
Klik på værktøjsliniekanpper for at køre kommandoer. Få hjælp ved at lade musen hvile over knapperne og læse teksten i statuslinien.\n\nDu kan tilføje, fjerne, arrangere eller tilpasse knapperne i layouttilpasning.
info
187
Click with mouse or use up and down arrow keys to change the selected color component.
Klik eller brug op og ned piletast til at ændre valgte farvekomponent.
info
188
Close
Luk
info
189
Close the active document.
Luk aktivt dokument
info
190
Closed
Lukket
info
191
Code page
Tegnsæt
info
192
Collapsed
Sammenfoldet
info
193
Color button palette
Farveknap palet
info
194
Color of diffuse reflection. Light is reflected with equal intensity in every direction.
Farve på diffus refleks. Lys reflekteres med lige stor intensitet i alle retninger.
info
195
Color of mirror-like reflections. To create a mirror, set this field to 1, 1, 1. NOTE: Mirror reflections are not visible in editor window.
Farve på spejllignende refleks. Opret et spejl ved at sætte feltet til 1, 1, 1. BEMÆRK: Spejlreflekser vises ikke i redigeringsvinduet.
info
196
Color of the specular reflection. Intensity of specular reflection varies with direction.
Farven på den spejlende refleks. Intensiteten på spejlende reflekser varierer med retningen.
info
197
Color picker value range:
Farvevælgers interval:
info
198
Color picker window
Farvevælger vindue
info
199
Colors
Farver
info
200
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Farver vises i pop-up paletten (ved siden af de faste farver).
info
What about ICL files?
Select background