Danish phrases #481-500 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
481
New Window
info
482
New material
Nyt materiale
info
483
News
Nyheder
info
484
No
Nej
info
485
No culling
Ingen culling
info
486
No files matching specified criteria found.
Ingen passende filer fundet.
info
487
No grid
Intet gitter
info
488
No recently used files found.
Senest anvendte ikke fundet.
info
489
No view is occupying this area due to a invalid configuration. Please verify your configuration and eventually reset it to default values using the manager tool in Windows Start menu.
På grund af ugyldig konfiguration er der ingen visning i dette område. Kontroller indstillingerne og nulstil dem evt. med værktøjet i Windows startmenu.
info
490
Normal
Normal
info
491
Note
Bemærk
info
492
Number of places behind the decimal point. Increase this value for higher precision color accuracy or when range is low.
Antallet af pladser bag kommaet. Forøg værdien for højere farvenøjagtighed, eller hvis intervallet er for lavt.
info
493
OK
OK
info
494
Object pixel size LOD
Emnets pixelstr. LOD
info
495
Object specifying command list.
Emneangivet kommandoliste.
info
496
Object that controls the command in the window's context menu.
Emne der kontrollerer kommandoen i vinduets konteksmenu.
info
497
Objects far away from viewer will appear smaller.
Emner langt fra visningspunktet vil synes mindre.
info
498
On &key pressed:
Ved tastetryk:
info
499
On key pressed
Ved tastetryk
info
500
One window per document
Et vindue pr. dokument.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons