Danish phrases #281-300 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
281
Disabled
Deaktiveret
info
282
Display
Vis
info
283
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til aktuelle programfunktioner.
info
284
Display lines in tree to indicate relations between items.
Vis linier i træ for at synliggøre sammenhæng mellem emner.
info
285
Display mode:
Visning:
info
286
Display program information, version number and copyright.
Vis programinfo, versionsnummer og rettigheder.
info
287
Display the back side of the object.
Vis emnets bagside.
info
288
Display the front side of the object.
Vis emnets forside.
info
289
Display the left side of the object.
Vis emnets venstre side.
info
290
Display the right side of the object.
Vis emnets højre side.
info
291
Displayed Data Type
Vist datatype
info
292
Displays the basic information about the application and its usage.
De grundlæggende oplysninger om programmet og dets brug.
info
293
Displays the help index page.
Vis hjælpeindeks.
info
294
Distance from viewer will not affect objects' size.
Afstand i visningen påvirker ikke emnets størrelse.
info
295
Document - Best Layout
Dokument - Bedste layout
info
296
Document - Condition
Domument - Tilstand
info
297
Document - Extract Document Part
Dokument - udtræk del
info
298
Document Structure
Dokumentstruktur
info
299
Document contains unsaved data.
Dine ændringer er ikke gemt.
info
300
Don't save|Close document discarding changes.
Gem ikke|Luk dokumentet og kassér ændringer.
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons