Danish phrases #461-480 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
461
Materials: %i
Materialer: %i
info
462
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimal farve værdi. Andbefalet værdier er 1 (det originale HDR område), 100 (procent område), eller 255 (klassisk 8-bit farve).
info
463
Media
Medie
info
464
Medium icons
Medium ikoner
info
465
Mi&ddle + Shift:
Midt + SKIFT:
info
466
Middle + Ct&rl:
Midt + CTRL:
info
467
Modified
Ændret
info
468
Modified date
Ændringsdato
info
469
Modified on %s
Ændret d. %s
info
470
Modify tags or note
Tilpas tag eller note
info
471
More about authors and license
Mere om udviklere og licenser
info
472
More colors...
Flere farver...
info
473
More information
Flere oplysninger
info
474
Mouse &wheel:
Musehjul:
info
475
Move camera sideways
Flyt kamera sidelæns
info
476
Move camera straight
Flyt kamera lige
info
477
Move component by the defined distance in X, Y, and Z directions.
Flyt emne med givet afstand i X, Y og Z rettninger
info
478
Move point or select
Flyt punkt eller vælg
info
479
N2/N1:
N2/N1:
info
480
NURBS - 2D x 3D curve
NURBS - 2D x 3D kurve
info
Vista & Win 7 icons
Select background