Norwegian (Bokmål) phrases #741-760 for Unicorn3D 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
741
Transformation
Markering
info
742
Translated string:
Oversatt frase:
info
743
Translation #1:
Oversettelse #1:
info
744
Translation #2:
Oversettelse #2:
info
745
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversettelsen inneholder %i fraser. Trykk oppdater for å sjekke om det finnes mer.
info
746
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversettelsesen inneholder %i fraser. Du har oversatt %i fraser. Trykk Last opp for å gjøre frasene tilgjengelige for andre.
info
747
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Ingen oversettelse er tilgjengelig; prøv å last den ned eller å oversette selv.
info
748
Translation tables for this language are not available.
Oversettelse for dette språket er ikke tilgjengelig.
info
749
Translator mode
Oversettelsesmodus
info
750
Triangle
Triangel
info
751
Triangles
Triangler
info
752
Triangles: %i
Triangler: %i
info
753
Turn headlight on or off in the current window with 3D graphics.
info
754
Turn scene lights on or off in the current window with 3D graphics.
info
755
Tutorials
Veiledninger
info
756
Two-sided
Tosidet
info
757
Type
Type
info
758
Type of the contained object with menu commands.
Objekttype med menykommandoer.
info
759
Type of the view in this panel.
Visningstype i dette panelet.
info
760
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Angre funksjonaliteten vil bli deaktivert. Velg dette alternativet for best funksjonalitet og lavest minne krav.
info
What about ICL files?
Select background