Turkish phrases #121-140 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Change the speed of the animation by multiplying the frame times by given value.
Çerçeve zamanlarını verilen değere göre çarparak animasyonun hızını değiştirin.
info
122
Choose, how to open images in standard formats. Window layout for the selected document type must be installed.
Standart biçimlerde görüntülerin nasıl açılacağını seçin. Seçilen belge türü için pencere düzeni kurulmalıdır.
info
123
Circle
Daire
info
124
Circular border...
Dairesel sınır...
info
125
Classic style
info
126
Clone with: %s
Bununla klonla: %s
info
127
Close
Kapat
info
128
Close the active document.
Etkin belgeyi kapatın.
info
129
Clouds texture
Bulut dokusu
info
130
Collapse
info
131
Color button palette
Renk düğmesi paleti
info
132
Color picker value range:
Renk seçici değer aralığı:
info
133
Color picker window
Renk seçici penceresi
info
134
Color saturation...
Renk doygunluğu...
info
135
Colors
Renkler
info
136
Colors displayed in the color button's popup palette (beside the stadard ones).
Renk düğmesinin açılır paletinde görüntülenen renkler (standartların yanında).
info
137
Combine content of all layers flattening the image.
Görüntüyü düzleştiren tüm katmanların içeriğini birleştirin.
info
138
Command line
Komut istemi
info
139
Configure Application Options
Uygulama Seçeneklerini Yapılandır
info
140
Configure Operation
İşlemi Yapılandırma
info
Vista & Win 7 icons
Select background