Turkish phrases #121-140 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
Highlight missing strings
Kayıp ifadeleri vurgula
info
122
If enabled, menu commands related to layout configuration and switching will be visible in main menu.
Etkinleştirilirse düzen yapılandırması ve geçiş ile alakalı menü komutları ana menüde görüntülenecek.
info
123
If enabled, the application will gather information about untranslated strings and allow their translation.
Eğer etkin ise, uygulama çevrilmemiş cümleler ve başkalarının çevirmesi hakkında bilgi toplayacaktır.
info
124
If enabled, untranslated strings will be preceded with [*] in the application window.
ama penceresinde çevrilmemiş cümlelerin başına [*] koyulacak.
info
125
Image
Resim
info
126
Image - EXIF
info
127
Image - EXIF Tag Info
info
128
Image Editor - Outline Properties
Resim Düzenleyici - Dış Çizgi Özellikleri
info
129
Image from clipboard
Panodan resim
info
130
Images
Resimler
info
131
Import File
info
132
Import file
info
133
Increase outline width
nu artır
info
134
Integral coordinates
Integral coordinates
info
135
JPEG Image
jpeg resmi
info
136
JPEG2000 Image
jpeg2000 resmi
info
137
JPEG2000 Image (codestream)
jpeg2000 resmi (kodyayin)
info
138
Keep original
info
139
Language
Dil
info
140
Language:
Dil:
info
Select background
Vista & Win 7 icons