Turkish phrases #101-120 for

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
101
Create a new empty raster image of given size.
yeni bir rasteresim yarat.
info
102
Create animation
Animasyon oluştur
info
103
Create cards by placing photos on templates.
Şablonlara fotoğraflar yerleştirerek kartlar oluşturun.
info
104
Create image
Resim yap
info
105
Create new document from a template.
Şablondan yeni bir döküman oluştur.
info
106
Create new raster layer and place it on top of the other layers.
r katmanı yaratın ve diğer katmanların en üstüne yerleştirin.
info
107
Create new revision
info
108
Create raster layer
rastir katman hehe
info
109
Create vector layer
Vektör katmanı oluştur.
info
110
Created
info
111
Credits
Geliştiriciler
info
112
Crop
Kırp
info
113
Crop canvas
info
114
Cu&t
Kes
info
115
Cu&t %s
Ke&s
info
116
Current color
Şimdiki renk
info
117
Curve
kivir
info
118
Curves...
info
119
Custom JScript operation
Özel JavaScript işlemi
info
120
Custom image
Özel resim
info
What about ICL files?
Select background