Danish phrases #141-160 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
141
Absolute Fixed (Right/Bottom)
Absolut fast (Højre/Bund)
info
142
Absolute size
Absolut størrelse
info
143
Account
Konto
info
144
Active Tool
info
145
Active tab:
Aktiv fane:
info
146
Add Cursor to Online Library
Føj farve til onlinebibliotek
info
147
Add Gradient to Swatch
Føj graduering til prøve
info
148
Add a black shadow of given opacity and position to all selected frames.
Føj sort skygge med givet opacitet og placering til alle valgte rammer.
info
149
Add a copy of selected frame after it.
Tilføj kopi af valgt ramme efter den.
info
150
Add a shadow of given intensity and offset.
Tilføj skygge med angivet intensitet og forskydning.
info
151
Add a shadow of given intensity and offset.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">More information</a>.
Tilføj skygge med given intensitet og forskydning.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Drop_Shadow">Flere oplysninger</a>.
info
152
Add a shadow to the drawn shape.
Føj skygge til formen.
info
153
Add an existing image file as a new layer to the layered image.
Føj eksisterende billede til lagbilledet som nyt lag.
info
154
Add color
Tilføj farve
info
155
Add custom preset
Tilføj forudindstilling
info
156
Add dragged files to the animation as new frames.
Føj trukne filer til animationen som nye rammer.
info
157
Add folder to favorites
Føj mappe til foretrukne
info
158
Add new color swatch gradient.
Føj ny farve til farveprøvegraduering.
info
159
Add new step|Duplicate step|Delete step|Move up|Move down|Import step|Export step|
Tilføj nyt trin|Duplikér trin|Slet trin|Flyt op|Flyt ned|Importér trin|Eksportér trin|
info
160
Add or remove custom icons. These icons can then be used in various places of the main application.
Tilføj eller fjern brugerdefinerede ikoner. Disse ikoner kan derefter anvendes i selve programmet.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons