Danish phrases #121-140 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
121
<name>
<navn>
info
122
<not set>
<ikke angivet>
info
123
<using default>
<bruger standard>
info
124
A constant used when evaluating the fractals (except Mandelbrot set). Change the value by clicking in the square or by entering numbers directly.
En konstant til afprøvning af fraktaler (undtagen Mandelbrot). Tilpas værdien ved at klikke i kvadratet eller angiv nummeret direkte.
info
125
A method for serialization of an image into a file.
Serialiseringsmetode for et billede ind i en fil.
info
126
A mouse cursor is an image moving on the computer display showing you the mouse position. The point in the image used for clicking is called "hot spot". Mouse cursors may be animated.
En markør er et billede der bevæges rundt på skærmen for at vise musens position. Billedet præcise klikpunkt hedder et hotspot. Markører kan være animerede.
info
127
A raster image is a rectangular area of dots called pixels. A picture is created by assigning each dot a color using various drawing tools. All photographs and most pictures found on the web are in fact raster images.
Et rasterbillede er en firkant bestående af prikker (pixel). Et billede oprettes ved at farvelægge hver prik en farve med et tegneværktøjer. Alle fotografier og billeder på nettet er faktisk rasterbilleder.
info
128
A rectangle can be mapped onto a Bézier patch.
Et rektangel kan knyttes til et Béziermønster.
info
129
A rectangle can be moved, scaled in X and Y directions and rotated.
Et rektangel kan flyttes, skaleres i X og Y retninger og roteres.
info
130
A rectangle can be turn into arbitrary convex quadrangle as if it were rotated in 3D space and projected back using perspective projection.
Et rektangel kan forvandles til en vilkårlig konveks form som var det roteret i 3D og projekteret tilbage med perspektiv projektering.
info
131
A rentangle representing the viewport of the view with the given ID will be displayed and can be dragged.
Et rektanger der representerer visningens synsfelt, med det givne ID, bliver vist og kan trækkes.
info
132
A short description of this cursor. 250 characters maximum.
En kort beskrivelse af denne markør på maks. 250 tegn.
info
133
AARRGGBB value of a color used as a primary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB værdi for en farve brugt som primær farve med stile der ikke definerer deres egen farve.
info
134
AARRGGBB value of a color used as a secondary color with styles that do not define their own colors.
AARRGGBB værdi for en farve brugt som sekundær farve med stile der ikke definerer deres egen farve.
info
135
AARRGGBB:
AARRGGBB:
info
136
About RealWorld Cursor Editor
Om RealWorld Cursor Editor
info
137
Absolute
Absolut
info
138
Absolute Adjustable (Left/Top)
Absolut justerbar (Venstre/Top)
info
139
Absolute Adjustable (Right/Bottom)
Absolut justerbar (Højre/Bund)
info
140
Absolute Fixed (Left/Top)
Absolut fast (Venstre/Top)
info
What about ICL files?
Select background