Danish phrases #821-840 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Hide manager
Skjul
info
822
Hide tabs
Skjul faner
info
823
Hide the "Add custom preset" and "Manage custom presets" commands from menu. You can re-enable them from layout configuration later.
Skjul "Tilføj skabelon" og Administrer skabelon" fra menuen. Kan genetableres fra layouttilpasning senere.
info
824
Hide translated strings
Skjul oversatte strenge
info
825
High speed
Højhastighed
info
826
Higher number makes the edges of the painted pattern blurry.
Højere tal gør mønstrets kanter slørede.
info
827
Highlight missing strings
Fremhæv manglende strenge
info
828
Hold down left mouse button and move the mouse to test cursor hot spot.
Test markørens hotspot ved at venstreklikke, holde tasten nede og bevæge musen.
info
829
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Hjem|Tilbage|Frem|Kopiér|Indsæt|
info
830
Horizontal
Vandret
info
831
Horizontal Split Type
info
832
Horizontal blur
Vandret sløring
info
833
Horizontal division:
Vandret opdeling:
info
834
Horizontal offset:
Vandret forskydning:
info
835
Horizontal resize
Vandret tilpasning
info
836
Hot spot:
Hotspot:
info
837
Hourglass
Timeglas
info
838
Hue
Nuance
info
839
Hue of the colorized image.
Nuance på farvelagt billede.
info
840
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Nuancemætning og alfabelyste 2D områder
info
Vista & Win 7 icons
What about ICL files?