Danish phrases #821-840 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
821
Hide "Add" and "Manage" menu entries
Skjul "Tilføj" og "Administrer" fra menuen
info
822
Hide manager
Skjul
info
823
Hide tabs
Skjul faner
info
824
Hide the "Add custom preset" and "Manage custom presets" commands from menu. You can re-enable them from layout configuration later.
Skjul "Tilføj skabelon" og Administrer skabelon" fra menuen. Kan genetableres fra layouttilpasning senere.
info
825
Hide translated
info
826
Hide translated strings
Skjul oversatte strenge
info
827
High speed
Højhastighed
info
828
Higher number makes the edges of the painted pattern blurry.
Højere tal gør mønstrets kanter slørede.
info
829
Highlight missing strings
Fremhæv manglende strenge
info
830
Highlight untranslated
info
831
Hold down left mouse button and move the mouse to test cursor hot spot.
Test markørens hotspot ved at venstreklikke, holde tasten nede og bevæge musen.
info
832
Home|Back|Forward|Copy|Paste|
Hjem|Tilbage|Frem|Kopiér|Indsæt|
info
833
Horizontal
Vandret
info
834
Horizontal Split Type
info
835
Horizontal blur
Vandret sløring
info
836
Horizontal division:
Vandret opdeling:
info
837
Horizontal offset:
Vandret forskydning:
info
838
Horizontal resize
Vandret tilpasning
info
839
Hot spot:
Hotspot:
info
840
Hourglass
Timeglas
info
What about ICL files?
I wish there were...