Danish phrases #841-860 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
841
Hue
Nuance
info
842
Hue of the colorized image.
Nuance på farvelagt billede.
info
843
Hue-Saturation and Luminostity-Alpha 2D areas
Nuancemætning og alfabelyste 2D områder
info
844
I am not helping. And do not bother me again!
Jeg hjælper ikke. Lad være at spørge igen!
info
845
I am still exploring the application. Ask me later.
Jeg undersøger stadig. Spørg senere.
info
846
I want to support this application.
Jeg vil støtte dette program.
info
847
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID på udtrukket dokumentdel. Dette ID er dokumentspecifikt. Henvis til dokumentationen for det anvendte dokument foe at lære om dets del ID'er.
info
848
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
VIGTIGT: Kun markøres ejer eller skaber kan anbring dem i biblioteket. Ved at placere en markør i biblioteket, giver du bibliotekets indehavere ret til at ændre og udgive markøren.
info
849
Icon
Ikon
info
850
Icon - Composition
Ikon - Sammnesætning
info
851
Icon - Delete Image
Ikon - Slet billede
info
852
Icon - Image List
Ikon - Billedliste
info
853
Icon - Insert Custom Image
Ikon - Indsæt tilpasset billede
info
854
Icon - Insert Image
Ikon - Indsæt billede
info
855
Icon - Make Pre-XP formats
Ikon - Før XP formater
info
856
Icon - Select File Format
Ikon - Vælg filformat
info
857
Icon Library - List
Ikonbibliotek - Liste
info
858
Icon Library - View Mode
Ikonbibliotek - Visning
info
859
Icon assigned to the configuration window.
Ikon knyttet til indstillingsvinduet.
info
860
Icon associated with this command.
Ikon knyttet til denne kommando.
info
Select background
I wish there were...