Danish phrases #841-860 for RealWorld Cursor Editor 2009.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
841
I am not helping. And do not bother me again!
Jeg hjælper ikke. Lad være at spørge igen!
info
842
I am still exploring the application. Ask me later.
Jeg undersøger stadig. Spørg senere.
info
843
I want to support this application.
Jeg vil støtte dette program.
info
844
ID of the extracted document part. This ID is document specific. Refer to documentation of the used document to learn about its part IDs.
ID på udtrukket dokumentdel. Dette ID er dokumentspecifikt. Henvis til dokumentationen for det anvendte dokument foe at lære om dets del ID'er.
info
845
IMPORTANT: Only authors or copyright holders of a cursor may post it to the library. By posting a cursor to the library, you give the owners of the library the right to publish the cursor on the web with the given or modified name, description, and role.
VIGTIGT: Kun markøres ejer eller skaber kan anbring dem i biblioteket. Ved at placere en markør i biblioteket, giver du bibliotekets indehavere ret til at ændre og udgive markøren.
info
846
Icon
Ikon
info
847
Icon - Composition
Ikon - Sammnesætning
info
848
Icon - Delete Image
Ikon - Slet billede
info
849
Icon - Image List
Ikon - Billedliste
info
850
Icon - Insert Custom Image
Ikon - Indsæt tilpasset billede
info
851
Icon - Insert Image
Ikon - Indsæt billede
info
852
Icon - Make Pre-XP formats
Ikon - Før XP formater
info
853
Icon - Select File Format
Ikon - Vælg filformat
info
854
Icon Library - List
Ikonbibliotek - Liste
info
855
Icon Library - View Mode
Ikonbibliotek - Visning
info
856
Icon assigned to the configuration window.
Ikon knyttet til indstillingsvinduet.
info
857
Icon associated with this command.
Ikon knyttet til denne kommando.
info
858
Icon displayed in toolbar or menu.
Ikon vist på værktøjslinie eller i menu.
info
859
Icon from &selection
Ikon fra markering
info
860
Icon from radio
Ikon fra radio
info
Vista & Win 7 icons
I wish there were...