Danish phrases #1081-1100 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1081
Main Toolbar
info
1082
Main toolbar
Hovedværktøjslinie
info
1083
Main window
Hovedvindue
info
1084
Make bright regions of an image shine on their neighborhood.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Glow">More information</a>.
info
1085
Make bright regions of an image shine.
Tilføj glans til billedets lyse områder.
info
1086
Make given percentage of pixels in the image transparent.
Angiv procentdel af gennemsigtige pixel.
info
1087
Make screenshot
Optag screenshot
info
1088
Make size of all layers the same.
Gør alle lagstørrelser ens.
info
1089
Man'o'war
Man'o'war
info
1090
Manage Custom Icons
Administrer tilpassede ikoner
info
1091
Manage Custom Presets
Administrer skabeloner
info
1092
Manage File Associations
Administrer filtilknytninger
info
1093
Manage Filters Compatible with Adobe® Photoshop® Interface
Administrer Adobe® Photoshop® kompatible filtre.
info
1094
Manage Layouts
Administrer layout
info
1095
Manage Windows shell associations
Administrer Windows shell forbindelser
info
1096
Manage custom presets
Administrer tilpassede skabeloner
info
1097
Manage database
Administrer database
info
1098
Mandelbrot set
Mandelbrot set
info
1099
Manual vignetting...
Manuel vignettering...
info
1100
Manually entered part-ID
Manuelt indsat del ID
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons