Danish phrases #1101-1120 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1101
Manually set coordinates of the clicked control handle.
Sæt koordinaterne for det klikkede håndtag manuelt.
info
1102
Margins
info
1103
Margins:
info
1104
Mark all available items or objects as selected.
Sæt alle tilgængelige emner som markeret.
info
1105
Mask ID
Maske ID
info
1106
Mask ID:
Maske ID:
info
1107
Mask from opacity
Maske fra opacitet
info
1108
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
matcher pixel med samme alfaværdi (opacitet/gennemsigtighed).
info
1109
Matches pixels with similar brightness.
Matcher pixel med lignende lysstyrke.
info
1110
Matches pixels with similar hues.
Matcher pixel med lignende nuancer.
info
1111
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Matcher pixel med lignende værdier for rød, grøn, blå og alfakanaler.
info
1112
Matching files:
Matchende filer:
info
1113
Maximize contrast of each of the red, green, and blue color channels.
Maksimér kontrasten for hver af de røde, grønne og blå farvekanaler.
info
1114
Maximum Colors
Maksimum farver
info
1115
Maximum color value. Recommended values are 1 (the native HDR range), 100 (percent range), or 255 (classic 8-bit color).
Maksimal farve værdi. Andbefalet værdier er 1 (det originale HDR område), 100 (procent område), eller 255 (klassisk 8-bit farve).
info
1116
Maximum difference between the color of the clicked pixel and the color of the flood-filled pixel. Values range from 0 to 100%.
Maksimal forskel mellem farven på den klikkede pixel og farven på den udfyldte pixel. Værdier varierer fra 0 til 100%.
info
1117
Maximum distance in pixels that each pixel is influences.
Maksimal afstand i pixel hvor hver pixel påvirkes.
info
1118
Maximum energy of a pixel to consider it noise.
info
1119
Maximum number of computation steps and hence colors in the final picture.
Maksimalt antal beregningstrin og resulterende farver i det endelige billede.
info
1120
Mean removal
Rå fjernelse
info
I wish there were...
What about ICL files?