Danish phrases #1841-1860 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1841
Toolbar name
Værktøjslinienavn
info
1842
Top
Øverst
info
1843
Top left
Øverst venstre
info
1844
Top right
Øverst højre
info
1845
Transform the image from cartesian coordinates (x, y) to polar coordinates (r, φ).
Transformer billedet fra kartesiske koordinater (x, y) til polære koordinater (r, φ).
info
1846
Transform the image from polar coordinates (r, φ) to cartesian coordinates (x, y).
Transformer billedet fra polære koordinater (x, y) til kartesiske koordinater (r, φ).
info
1847
Transformation
Transformering
info
1848
Transformation:
Transformering:
info
1849
Translated string:
Oversat streng:
info
1850
Translation table contains %i items. Press Update to check if more are available.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Tryk på Opdatering for at kontrollere, om der er flere til rådighed.
info
1851
Translation table contains %i items. There are also %i items translated by you. Press Upload to make them available for others.
Oversættelsen indeholder %i strenge. Der er %i der er oversat af dig. Tryk på Upload for at dele med andre brugere.
info
1852
Translation table is not available; try downloading it or help by translating yourself.
Oversættelsesskabelonen er ikke tilgængelig. Prøv at hente det eller overesæt selv.
info
1853
Translation tables for this language are not available.
Oversættelsesskabelonen til dette sprog er ikke tilgængelig.
info
1854
Translator mode
Aktiver oversættelse
info
1855
Transparency
Gennemsigtighed
info
1856
Turbulence:
info
1857
Turn the image upside down.
Vend billedet på hovedet.
info
1858
Tutorials
Vejledninger
info
1859
Type
Type
info
1860
Type any text in this box and then click in the raster image editor to render the text using the specified font.
Skriv vilkårlig tekst i denne boks, og klik på billedet for at generer teksten med den angivne skrifttype.
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons