Danish phrases #1861-1880 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1861
Type of mapping the values from the given range to the slider in configuration dialog.
Type af kortlægningsværdier fra givet interval til skyderen i tilpasningsdialogen.
info
1862
Type of operation executed in this step of the sequence.
Handling udført dette i sekvenstrin.
info
1863
Type of operation to execute when a gesture is recognized. Some operations have additional settings displayed below.
Handlingstype til eksekvering når en gestus genkendes. Visse handlingers ekstraindstillinger er vist herunder.
info
1864
Type of pattern painted when the brush is moving over the canvas.
Type af mønster farvet når penslen bevæger sig over canvas
info
1865
Type of the actual operation.
Aktuel handlingstype
info
1866
Type of the contained object with menu commands.
Emnetypen med menukommandoer.
info
1867
Type of transformation executed in this step. (Note: transformation should not be the last step in the sequence, because the result will be lost.)
Transformeringstype udført i dette trin (bemærk at transformering ikke bør være sidste trin i sekvensen, da resultatet mistes).
info
1868
Type text directly in the raster editor.
Skriv tekst direkte i billedredigering.
info
1869
Typical background color for the image. Images will look best if used on similar backgrounds.
Billedets typiske baggrundsfarve. Billedet bliver bedst hvis den bruges på lignende baggrunde.
info
1870
Undo all operations upto this one.
Fortryd alle handlinger op til dette.
info
1871
Undo functionality will be disabled. Choose this option for best performace and lowest memory requirements.
Fortrydelsesfunktionen deaktiveres. Vælg dette for optimal ydelse og minimalt hukommelsesforbrug.
info
1872
Undo mode
Fortryd tilstand
info
1873
Undo the last action.
Fortryd sidste handling.
info
1874
Unknown data
Ukendte data
info
1875
Unnamed
Unavngivet
info
1876
Unsharp Mask
info
1877
Unsharp mask
Skarphedsmaske
info
1878
Unsharp mask...
Skarphedsmaske...
info
1879
Unspecified
Uspecificeret
info
1880
Up
Op
info
Vista & Win 7 icons
Select background