Danish phrases #641-660 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
641
Disable
Deaktiver
info
642
Disabled
Deaktiveret
info
643
Displace...
Fortræng...
info
644
Display configuration dialog
Vis tilpasningsdialog
info
645
Display configuraton window before the filter is executed.
Vis tilpasningsvinduet før filtret køres.
info
646
Display conte&xt help for window controls as tooltips
Vis konteksthjælp for vindueskontroller som værktøjstips.
info
647
Display context help (this message) as tooltips for all controls.
Vis konteksthjælp (som denne) som værktøjstips for alle kontroller.
info
648
Display files with the given tag.
vis filer med givet tag.
info
649
Display hints relevant to application current state.
Vis relevante tips til aktuelle programfunktioner.
info
650
Display lines in tree to indicate relations between items.
Vis linier i træ for at synliggøre sammenhæng mellem emner.
info
651
Display mode
Visning
info
652
Display mode:
Visning:
info
653
Display program information, version number and copyright.
Vis programinfo, versionsnummer og rettigheder.
info
654
Displayed drawing tools:
Viste tegneværktøjer:
info
655
Displays the basic information about the application and its usage.
De grundlæggende oplysninger om programmet og dets brug.
info
656
Displays the current zoom factor. Click to quickly switch to predefined values or to your own zoom factor.
Viser aktuelt zoomniveau. Klik for at skifte til forudbestemte værdier eller til dit eget niveau.
info
657
Displays the help index page.
Vis hjælpeindeks.
info
658
Dissolve...
Opløs...
info
659
Dithering
Simulering
info
660
Divisor
Faktor
info
I wish there were...
Vista & Win 7 icons