Danish phrases #1581-1600 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1581
Select a view to use.
Vælg en visning.
info
1582
Select all objects that are currently not selected.
Vælg alle emner som ikke er valgt.
info
1583
Select an effect to add:
Vælg effekt:
info
1584
Select an effect to apply on the retouched pixels.
Vælg effekt til retoucherede pixel.
info
1585
Select color component used by the color areas to the left.
Vælg farvekomponent til farvede områder i venstre side.
info
1586
Select color from a palette of default colors or from a screen pixel.
Vælg farve fra en palet med standardfarver eller fra en skærmpixel.
info
1587
Select group of similar pixels near each pixel and blur them.
Vælg gruppe af pixel om hver pixel og slør dem.
info
1588
Select how to handle multiple open documents.
Vælger hvordan flere åbne dokumenter skal håndteres.
info
1589
Select how to merge the current layer with the underlying layers.
Vælg hvordan aktuelt lag flettes med underliggende lag.
info
1590
Select how to visualize the colors.
Vælg hvordan farver visualiseres.
info
1591
Select printer and print image.
Vælg printer og udskriv billede.
info
1592
Select the preferred language. English will be used for strings unavailable in the selected language.
Vælg foretrukket sprog. Engelsk bruges til uoversatte strenge.
info
1593
Select the splitting style.
Vælg opdelingsstil.
info
1594
Select the sub-view in the left/lower pane.
Vælg delvisning i nederste venstre rude.
info
1595
Select the sub-view in the left/upper pane.
Vælg delvisning i øverste venstre rude.
info
1596
Select the sub-view in the right/lower pane.
Vælg delvisning i den nederste højre rude.
info
1597
Select the sub-view in the right/upper pane.
Vælg delvisning i øverste højre rude.
info
1598
Selected language is built into the application and supported by all default components.
Dette sprog er indbygget i programmet og understøttet af alle standardkomponenterne.
info
1599
Selected page will be displayed if the application is started without parameters.
Valgt side vises hvis programmet startes uden parametre.
info
1600
Selected printer
Valgt printer
info
What about ICL files?
Vista & Win 7 icons