Polish phrases #321-340 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
321
Binary files
info
322
Black point:
Czarny punkt:
info
323
Blend foreground with background. This setting only applies when drawing with semitransparent color.
Połącz obraz przedni z tłem. To ustawienie dotyczy tylko rysowania półprzezroczystym kolorem.
info
324
Blend transparent outline
Zmiksuj przejrzysty kontur
info
325
Blend with Background
info
326
Blending
info
327
Blending mode
Tryb łączenia
info
328
Blending mode defines how are new pixels combined with the old ones.
info
329
Blending mode:
Tryb łączenia:
info
330
Blending:
Łączenie:
info
331
Blur
Rozmycie
info
332
Blur Mask
Maska rozmywająca
info
333
Blur area with 9 of 25 neighbor pixels
info
334
Blur background
Rozmyj tło
info
335
Blur image using given blur radius.
Nieostry obraz używając podany stopień nieostrości.
info
336
Blur image using given blur radius.<br><br><a href="http://wiki.rw-designer.com/Raster_Image_-_Blur">More information</a>.
info
337
Blur mask
Zrób maskę nieostro
info
338
Blur pixels from center of the image to the edges.
info
339
Blur pixels in a circular manner.
info
340
Blur radius in pixels.
info
I wish there were...
What about ICL files?