Polish phrases #1-20 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1
%g MB
%g MB
info
2
%g kB
%g kB
info
3
%i bytes
%i bajtów
info
4
%s Apply shadow, blur and reflection effects.
%s Zastosuj cień, rozmycie i efekty odbicia.
info
5
%s eraser
%s gumka
info
6
%s in bubble
%s w chmurce
info
7
%s selection
zaznaczenie %s
info
8
%s with effects
%s z efektami
info
9
&About %s...
O programie %s...
info
10
&Active Layout
Aktywny Układ
info
11
&Adjust
Dostosuj
info
12
&After selected item
info
13
&All undo steps
&Cofnij wszystko
info
14
&Angle:
Kąt:
info
15
&Arbitrary rotation...
Obrót bezwględny...
info
16
&Automatic zoom
Powiększenie &automatyczne
info
17
&B-Spline
&B-Klin
info
18
&Background color:
Kolor tła:
info
19
&Before selected item
info
20
&Bevel...
Skos...
info
What about ICL files?
Select background