Polish phrases #21-40 for RealWorld Photos 2011.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
21
&Blend with background...
Połącz z tłem...
info
22
&Brightness:
&Jasność:
info
23
&Cache views
info
24
&Canvas size...
Wymiary kanwy...
info
25
&Category:
Kategoria:
info
26
&Colorize...
Koloryzuj...
info
27
&Commands:
Polecenia:
info
28
&Configure layout...
&Konfiguruj układ...
info
29
&Contrast [%]:
Kontrast [%]:
info
30
&Copy %s
&Kopiuj %s
info
31
&Copy selected frame
Kopiuj wybraną klatkę
info
32
&Description:
Opis:
info
33
&Disable undo
&Wyłącz cofanie
info
34
&Drop shadow...
Dodaj cień...
info
35
&Edit
&Edycja
info
36
&Essentials...
Podstawowe...
info
37
&Extract part by:
info
38
&File
&Plik
info
39
&Fill...
&Wypełnij...
info
40
&Gamma:
&Gamma:
info
Select background
Vista & Win 7 icons