Polish phrases #1281-1300 for RealWorld Cursor Editor 2013.1

Log-in or register.

Back to all languages

Nr.Original expressionTranslated expression
1281
Man'o'war fractal
info
1282
Manage Custom Icons
Zarządzaj swoimi ikonkami
info
1283
Manage Custom Presets
info
1284
Manage File Associations
Zarządzaj typami plików
info
1285
Manage Layouts
info
1286
Manage Windows shell associations
Zarządzaj skojarzeniami plików
info
1287
Manage custom presets
Zarządzaj swoimi ustawieniami wstępnymi
info
1288
Manage database
Zarządzaj bazą danych
info
1289
Mandelbrot set
info
1290
Manually entered part-ID
info
1291
Manually set coordinates of the clicked control handle.
info
1292
Mark all available items or objects as selected.
Oznacz wszystkie dostępne pozycje i obiekty jako wybrane
info
1293
Mask ID
info
1294
Mask ID:
ID maski:
info
1295
Mask from opacity
Maska z krycia
info
1296
Mask identifier:
Identyfikator maski:
info
1297
Matches pixels with similar alpha value (opacity/transparency).
Dopasuje piksele o podobnej wartości alpha (krycie/przezroczystość).
info
1298
Matches pixels with similar brightness.
Dopasuje piksele o podobnej jasności.
info
1299
Matches pixels with similar hues.
Dopasuje piksele o podobnym odcieniu.
info
1300
Matches pixels with similar values in red, green, blue and alpha channels.
Dopasuje piksele o podobnej wartości w  kanale czerwonym, zielonym, niebieskim i alpha.
info
Select background
Vista & Win 7 icons